Uredba Sveta (EU) št. 554/2010 z dne 24. junija 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 2488/2000 o ohranitvi zamrznjenosti sredstev Miloševiću in z njim povezanim osebam