Pisno vprašanje E-3240/09 vlaga Jim Higgins (PPE-DE) za Komisijo. Nevtralna vloga interneta