Lieta C-108/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 6. martā iesniedza Bundesfinanzhofs (Vācija) – Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co . KG / Finanzamt Nordenham