Официален вестник на Европейския съюз, CA 292, 3 септември 2020 г