Klausimas raštu E-009392/11 Alyn Smith (Verts/ALE) Komisijai. Mokėjimai iš struktūrinių fondų