Pisno vprašanje E-6229/07 vlaga Frank Vanhecke (NI) za Komisijo. Zahteva za prepoved prokurdske stranke v Turčiji