Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9870 – Total Direct Energie/Kernaman) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 257/03