Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/2184 2019 m. gruodžio 16 d. kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas (Riso del Delta del Po (SGN))