Verordening (EG) nr. 2549/98 van de Commissie van 27 november 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit