Mål C-355/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Аdministrativen sad – Pleven (Bulgarien) den 21 juli 2014 – Polihim-SS EOOD mot Nachalnik na Mitnitsa – Svishtov