Sag C-355/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Аdministrativen sad — Pleven (Bulgarien) den 21. juli 2014 — Polihim-SS EOOD mod Nachalnik na Mitnitsa — Svishtov