yhdistetyt asiat C-115/16, C-118/16, C-119/16 ja C-299/16,: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 26.2.2019 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Østre Landsret — Tanska) — N Luxembourg 1 (C-115/16), X Denmark A/S (C-118/16), C Danmark I (C-119/16) ja Z Denmark ApS (C-299/16) v. Skatteministeriet (Ennakkoratkaisupyyntö — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettava yhteinen verotusjärjestelmä — Direktiivi 2003/49/EY — Korko- ja rojaltimaksujen tosiasiallinen edunsaaja — 5 artikla — Oikeuden väärinkäyttö — Jäsenvaltioon sijoittautunut yhtiö, joka maksaa toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle lähiyhtiölle korkoja, jotka sen jälkeen siirretään Euroopan unionin alueen ulkopuolelle kokonaan tai lähes kokonaan — Tytäryhtiö, joka on velvollinen pidättämään koroista lähdeveron)