Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1251 z dne 18. septembra 2018 o neodobritvi empentrina kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 18. vrste proizvodov (Besedilo velja za EGP.)