Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/518 af 18. marts 2021 om registrering af en geografisk betegnelse for spiritus i overensstemmelse med artikel 30, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 »Vasi vadkörte pálinka«