Prováděcí nařízení Komise (Eu) 2021/518 ze dne 18. března 2021 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 „Vasi vadkörte pálinka“