Pisno vprašanje E-2314/07 vlagata Erik Meijer (GUE/NGL) in Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) za Komisijo. Končni sklepi o načinu, na katerega je mogoče preprečiti uničenje pomembnih naravnih vrednosti, ki ga povzroča izgradnja avtoceste v soteski Kresna v Bolgariji