Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2016 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) za civilno uporabo (05977/2016 – C8-0116/2016 – 2015/0265(NLE))