Uppdatering med verkan från och med den 1 juli 2020 av storleken på avgiften till pensionssystemet för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen (Eurostats rapport om 2020 års försäkringstekniska bedömning av pensionssystemet för EU-tjänstemän av den 1 september 2020.) 2020/C 428/13