Úřední věstník Evropské unie, C 329, 24. prosinec 2005