Pisno vprašanje E-008286/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) za Komisijo. Izvajanje prednostnega projekta št. 3