Sporočilo Komisije – Ustrezne vrednosti pragov iz direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP