Zadeva F-32/10: Tožba, vložena 14. maja 2010 – Wilk proti Komisiji