di Blasi mod Kommissionen Forslag til afgørelse fra generaladvokat Roemer fremsat den 21. juni 1973. # Anna di Blasi mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # Sag 74-72. TITJUR