Rectificare la anunțul de concursuri generale EPSO/AD/354/17 – Juriști-lingviști (AD 7) de limba letonă (LV) – EPSO/AD/355/17 – Juriști-lingviști (AD 7) de limba malteză (MT) (JO C 418 A, 7.12.2017)