Resolucija Evropskega parlamenta o Akcijskem načrtu 2006-2008 za poenostavitev in izboljšanje Skupne ribiške politike (2006/2053(INI))