Rakstisks jautājums P-1867/10 iesniedza Andrea Cozzolino (S&D) Komisijai. Eiropas Savienības Solidaritātes fonda līdzekļu izmantošana, lai pēc zemestrīces atjaunotu Abruco reģionu