Pisno vprašanje E-8459/10 Horst Schnellhardt (PPE) za Komisijo. Uredba (ES) št. 853/2004 in Uredba (ES) št. 854/2004