Europaparlamentets beslut (EU) 2020/1920 av den 13 maj 2020 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (nu Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)) för budgetåret 2018