Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1920 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (obecnie Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)) za rok budżetowy 2018