Europa-Parlamentets afgørelse (EU) 2020/1920 af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (nu Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)) for regnskabsåret 2018