Решение (ЕС) 2020/1920 на Европейския парламент от 13 май 2020 година относно приключването на сметките на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (понастоящем Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) за финансовата 2018 година