Decizia Consiliului din 4 octombrie 2012 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului consultativ pentru libera circulație a lucrătorilor