2012 m. spalio 4 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriami Darbuotojų judėjimo laisvės patariamojo komiteto nariai ir pakaitiniai nariai