Zadeva C-497/10 PPU: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. decembra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo) – Barbara Mercredi proti Richardu Chaffu (Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Uredba (ES) št. 2201/2003 — Zakonski spori in starševska odgovornost — Otrok neporočenih staršev — Pojem „običajno prebivališče“ dojenčka — Pojem „pravice do varstva in vzgoje“ )