Cauza C-497/10: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 22 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regatul Unit) — Barbara Mercredi/Richard Chaffe [Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 — Materie matrimonială și răspundere părintească — Copil al unor părinți necăsătoriți — Noțiunea „reședință obișnuită” a unui copil de vârstă mică — Noțiunea „încredințare” ]