Asia C-497/10 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.12.2010 (Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Barbara Mercredi v. Richard Chaffe (Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus N:o 2201/2003 — Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat — Lapsi, jonka vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään — Käsite ”asuinpaikka” sylilapsen osalta — Käsite ”oikeus lapsen huoltoon” )