Kohtuasi C-497/10 PPU: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. detsembri 2010 . aasta otsus (Court of Appeal'i (England & Wales) (Civil Division) eelotsusetaotlus — Ühendkuningriik) — Barbara Mercredi versus Richard Chaffe (Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Määrus (EÜ) nr 2201/2003 — Abieluasjad ja vanemlik vastutus — Laps, kelle vanemad ei ole abielus — Mõiste imiku „alaline elukoht” — Mõiste „isikuhooldusõigus” )