Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 265/2010, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2010 , Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta sellaisten henkilöiden liikkumisen osalta, joilla on pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitettu viisumi