Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8990 – PIAG/MTIB/Abatec) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)