Arrest van het Hof (Eerste Kamer) van 11 juli 1980 in zaak 798/79 (verzoek van het Bundesfinanzhof om een prejudiciële beslissing): Hauptzollamt Köln-Rheinau tegen Chem-Tec, eigenaar B. H. Naujoks