Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8485 – Hitachi Group/Honda/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG. )