Pisno vprašanje E-4025/10 Ingeborg Gräßle (PPE) za Komisijo. Statistični podatki o Grčiji