Pisno vprašanje E-008380/11 Liam Aylward (ALDE) za Komisijo. Skupna kmetijska politika in zdrava prehrana v družinah z nizkimi prihodki