TITJUR Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. března 1983. # Control Data Belgium NV SA proti Komisi Evropských společenství. # Osvobození od cla pro vědecké přístroje. # Věc 294/81. Control Data Belgium v. Komise