Mål T-359/18: Överklagande ingett den 11 juni 2018 – Unifarco mot EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)