Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/7, ze dne 5. ledna 2021 o prodloužení platnosti opatření přijatého Finskou agenturou pro bezpečnost a chemické látky povolujícího dodávání biocidního přípravku Biobor JF na trh a jeho používání v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem (C(2021) 7) (Pouze finské a švédské znění je závazné)