Sujungtos bylos C-293/13 P ir C-294/13 P: 2015 m. birželio 24 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Fresh Del Monte Produce, Inc./Europos Komisija, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-293/13 P), Europos Komisija/Fresh Del Monte Produce, Inc., Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-294/13 P) (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Europos bananų rinka — Derinimas nustatant referencines kainas — Dviejų bendrovių kaip „ekonominio vieneto“ sąvoka — „Lemiamos įtakos“ sąvoka — Bendrovės elgesio priskyrimas kitai bendrovei — Įrodymų iškraipymas — Įrodinėjimo pareiga — „In dubio pro reo“ principas — „Vieno tęstinio pažeidimo“ sąvoka — „Suderintų veiksmų“ sąvoka — „Pažeidimo dėl tikslo“ sąvoka — Kartelyje dalyvaujančios įmonės — Informacijos perdavimas Komisijai — Teisės aktuose nustatyta pareiga — Apimtis — Teisė atsisakyti duoti parodymus prieš save — Pirmojoje instancijoje į bylą įstojusi šalis — Priešpriešinis apeliacinis skundas — Priimtinumas)