Cauza C-314/12: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 27 martie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof – Austria) – UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH (Trimitere preliminară — Apropierea legislațiilor — Drept de autor și drepturi conexe — Societatea informațională — Directiva 2001/29/CE — Site internet care pune la dispoziția publicului opere cinematografice fără consimțământul titularilor unui drept conex dreptului de autor — Articolul 8 alineatul (3) — Noțiunea „intermediari ale căror servicii sunt folosite de către terți pentru a contraface dreptul de autor sau un drept conex”  — Furnizor de acces la internet — Ordonanță adresată unui furnizor de acces la internet prin care i se interzice să permită accesul clienților săi la un site internet — Echilibru între drepturile fundamentale)