P8_TA(2016)0206 Az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelem ***I Az Európai Parlament 2016. május 10-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD)) P8_TC1-COD(2014)0305 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2016. május 10-én került elfogadásra az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről (kodifikált szöveg) szóló (EU) 2016/… európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel