Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu Parlamentu - Sporočilo o vzajemnem priznavanju sodnih odločitev v kazenskih zadevah in o krepitvi vzajemnega zaupanja med državami članicami. {SEC(2005) 641}